BAKALİT SEKTÖRÜ

- Bakalit Enjeksyon Makinesi Kontrol sistemi Otomasyonu.
- Bakalit Presleri Kontrol sistemi Otomasyonu